Spizarnia_Willa_Fryderyka_cz-b_Obszar roboczy 28 kopia 6