Projekt UE

Projekt UE Remont i adaptacja zabytkowej willi prof. Fryderyka Pautscha

„Remont i adaptacja zabytkowej willi prof. Fryderyka Pautscha zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 105”

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich oraz budowlanych przy zabytkowej willi zlokalizowanej w Krakowie przy ul. K. Wielkiego 105
wraz z jej otoczeniem tj. ogrodem i ogrodzeniem oraz jej adaptacja i wyposażenie celem wprowadzenia nowej funkcji kulturalnej i gospodarczej.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie powstanie obiektu przeznaczonego na działalność kulturalną i gospodarczą-galeria sztuki i kawiarnia. W podziemiu zlokalizowana będzie kotłownia, pomieszczenia magazynowe, kuchnia oraz nieduży bar, gdzie prezentowane będą obrazy. Parter przeznaczony będzie na pomieszczenia kawiarni, w której prezentowany będzie dorobek artystyczny Pautscha. Na poddaszu zrekonstruowana zostanie pracownia malarza wraz z łazienką, znajdować się będzie pomieszczenie biurowe, a pozostała przestrzeń wykorzystana zostanie na potrzeby galerii. Na każdej kondygnacji wykonane zostaną sanitariaty. W pomieszczeniach willi organizowane będą wystawy, spotkania i wernisaże, oraz inne wydarzenia kulturalne.
Wprowadzone będą nowe funkcje kulturalne i gospodarcze. Jednocześnie zakłada się kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z instalacją
elementów małej infrastruktury, oświetlenia obiektu, celem wyeksponowania jego wartości oraz poprawę warunków dla turystycznego i społecznego odbioru treści jakie niesie.
Dodatkowym elementem będzie realizacja działań promocyjnych i informacyjnych o zabytkowym obiekcie oraz jego digitalizacja i eksponatów z nim związanych, które zostaną
udostępnienie w formie cyfrowej z wykorzystaniem nowych technologii. W ramach projektu wprowadzone zostaną zabezpieczenia obiektu: instalacja przeciwwłamaniowa,
monitorowania i odgromowa.

Wartość projektu:

3 925 658,56 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

1 353 125,48 PLN

Skip to content